Logo Buus A/S
Bæredygtighed
Facility

Grøn Service

Hos Buus A/S sørger vi for, at dine udearealer altid er indbydende, anvendelige og smukke, og vi omlægger også gerne dine udearealer til områder med sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse og mere vild og biodivers natur.

Mere grønne og biodiverse udeområder

Grøn service omfatter al slags gartnerarbejde som hækklipning, græsslåning, græspleje, tilplantning af krukker, beskæring af træer, buske og hække mm.

Som en service til dig har vi mulighed for at udarbejde en plan over netop dine udeareal og kortlægger potentialet for at fremme biodiversitet, sikre gode opholdsarealer og måske endda spare penge på en og samme tid.

Søren Damkjær
Afd. chef Facility
Michael Niemann Falkenberg
Kundeservice Facility - indkøbsaftaler
Dennis Worum
Afd. chef Anlæg

Sådan arbejder vi med grøn service

Med en veltilrettelagt plan for dine grønne arealer, sørger vores professionelle gartnere for, at dit udeområde altid lever op til dine forventninger. Uanset om arealet er stort eller småt, kan vi lave en plan, der passer til dig og dine behov.

Med vores professionelle team og omfattende maskinpark i ryggen, kan du være sikker på at opgaven bliver udført i høj kvalitet og med fokus på god kundeservice.

Vi arbejder med bæredygtighed, og det smitter også af på vores flåde, værktøj og maskinpark. 90 % af vores værktøj og 30 % af vores er biler el-drevne, og vi har solpaneler på alle vores servicebiler. Det bidrager til at mindske CO2-udledningen.

I forbindelse med renhold i blomsterbede benytter vi os desuden ofte af håndlugning, som er en skånsom vedligeholdelsesmetode.

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

Ukrudt er alle typer af uønsket vegetation på dine udearealer. Mange ukrudtsarter er dog ikke generende for buske og træer og kan derfor med fordel betragtes som vilde blomster og urter. Der er dog fortsat arealer, hvor uønsket opvækst skal fjernes eller holdes nede. Buus A/S lægger vægt på pesticidfri ukrudtsbekæmpelse og arbejder derfor aktivt med alternative metoder som eksempelvis børstning, behandling med hedvand og håndlugning og er vedholdende nysgerrige på alternative metoder til vedligehold. På den måde sikrer vi, at vores kunders udearealer er levende, sprøjtefri og til glæde for både dyreliv og for de mennesker, der skal benytte arealerne. 

Vi hjælper også med forslag til, hvordan plejen af udenomsarealer kan udvikles og omlægges, så omkostningen til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse bliver en minimal meromkostning.

Børstning

Vi er glade for vores børstemaskiner. Med dem kan vores team effektivt og pesticidfrit fjerne overjordisk ukrudt og vækstmateriale på belægninger som f.eks. stisystemer, parkeringspladser mm. Metoden fungerer ved, at stål- eller nylonbørsterne river ukrudtet i stykker, fjerner det og over tid er årsag til, at væksten mindskes, fordi planterne bliver udsultet. 

Hedvands-teknologi

Med hedvand og skum kan vi tilbyde et godt alternativ til kemisk ukrudtsbekæmpelse. Hedvandsteknologi fungerer ved at varmt vand tilsat skum baseret på eksempelvis kokos eller majs udbringes via dysser eller håndbårne udlæggere.  Skummet isolerer og sikrer, at planter og frø udsættes for varme i flere minutter, end hvis man udelukkende bruger varmt vand. Det påvirker både planten over jorden, den øverste del af plantens rod samt evt. frø. Det kan betyde, at den tid, der skal bruges på vedligehold, sættes ned på grund af teknologiens effektivitet.

Mere vilde og biodiverse udearealer

Det kommer næppe bag på ret mange, at biodiversiteten er under pres. Det gælder både i Danmark og uden for landets grænser. Det kan du være med til at ændre på i forhold til dine udearealer.

Buus A/S tilbyder således, at eksempelvis klippede græsområder overgår til mere vildtvoksende græs og anlæggelse af blomstereng, og vi udfører begrønning ved nyetableringer, hvor vi gerne sætter fokus på artsdiversitet og beplantning, der sikrer føde- og levesteder året rundt. Det kan hjælpe med at opretholde eller øge den biologiske mangfoldighed og bidrager positivt til byggerier og udearealers miljømæssige og sociale kvalitet idet at:

  • Mange forskellige og primært hjemmehørende træer og planter tiltrækker og skaber føde- og levesteder for en mangfoldighed af dyr som vilde bier, sommerfugle, orme og fugle.
  • Mennesker føler sig sundere, når de er i et naturligt miljø.
  • Accept af mere vild natur og valg af planter, der passer til lokalområdet kan betyde mindre vanding og pleje og dermed lavere driftsomkostninger.

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.