Lighthouse

Det var med stolthed, at Buus A/S blev valgt som underentreprenør for MT Højgaard til at hjælpe med udførslen af den 6.500 m2 store, intensive taghave omkring dette unikt placerede boligprojekt på Pier 4, Aarhus Havn, projekteret af Schønherr Landskabsarkitekter.

MT Højgaard

Kunde

Intensiv taghave, terrændæk

Type

2012- 2014

Etablering

ca. 7000 m2

Størrelse

Udfordringen 

Hele det intensive taghaveanlæg er opført over en parkeringskælder, hvilket stiller store krav til korrekt opbygning, for at sikre at planterne kan trives og overskydende vand kan ledes bort. For at opnå optimale vækstbetingelser for planterne, som mange steder vokser under udhæng og under hårde vindforhold ved havet, er der i alle plantebede ilagt drypslanger 10 cm. nede i jorden, som med årstidsbestemte intervaller vander planterne med en gødningsopløsning, som sikrer at planterne hele tiden har de næringsstoffer som er nødvendige for god vækst til rådighed. Der er etableret plantebede afkantet med store, specialstøbte betonelementer, hvori der er plantet prydgræsser og rønnetræer. Forskellige steder rundt på kummerne er der monteret planker i hårdttræ, så man kan kan sidde og nyde udsigten over havet. Langs den kommende kanalkant har vi øverst monteret en hammer i azobe-træ, som man om få år vil kunne sidde og nyde aftensolen på med en fiskestang i hånden. Terrasserne er støbt på stedet i beton.         

Opbygning

Enkadrain drænmåtte, 40 mm. dræn -og vandreservoirplade, filterdug, 30-80 cm. tagjord med drypslanger indlagt, øverst prydgræsser, træer, buske, græsplæne og betonbelægning.    Få mere information