Logo Buus A/S
Bæredygtighed
Projekter

Silkeborg Gågader og Silkeborg Torv

Schønherr A/S og SLA Arkitekter
Arkitekt
2019
Etablering
Anders Bjørnlund, Buus A/S
Projektansvarlig

Om projektet

Opgaven med renovering af belægning og hovedkloak i hjertet af Silkeborg var en spændende og teknisk kompleks opgave udbudt af tre omgange. Buus A/S var med alle tre gange. 

De første to udbud omfattede renovering af Silkeborg Torv og Østergade med i alt ca 11.000 m2 belægning samt delvis renovering af hovedkloakken. Omdrejningspunktet for renoveringen var – efter ønske fra byens borgere – bysbarnet Asger Jorn og hans automattegninger fra 1946. De smukke former og figurer kan således både ses i torvets belægninger såvel som i siddekanter, scene, bede og vandkunst. 

Belægningerne består af lyse granitter, der er valgt i samråd med opgavens arkitekter fra Schönherr, og som skaber en sammenhængende bund i byrummet og fremhæver stedets særlige lys. I belægningen ses de jornske figurer i en komposition, der både omfatter frie figurer, og som på udvalgte steder griber fat i byrummets kant. 

Torvets beplantning er sammensat af blomsterløg, forskellige bunddækkende, blomstrende stauder, buske som bærmispel og sommerfuglebusk samt kirsebærtræer og et større tretorn. Målet var, at beplantningen skulle være med til at danne mindre rum på en ellers stor og åben torveplads. 

Vandkunsten på torvet omfattede 40 dyser til at skabe liv og lægge op til leg. Buus A/S stod for den tekniske opbygning i springvandet sammen med Ry Pool. Et omfattende projekt med et kar af rustfrit stål og belægning let sænket fra torvets øvrige overflade. 

Klimatilpasning og smukke teglklinker

Det tredje udbud i Silkeborgs centrum omfattede renovering af 7.000 m2 belægninger i Silkeborgs gågader herunder Søndergade, Søndertorv og Vestergade inklusive renovering af hovedkloakken. 

Udgangspunktet var ambitiøst. Silkeborg Kommune og byens borgere ønskede at få Danmarks grønneste gågader. På den baggrund tog SLA Arkitekter udgangspunkt i Søhøjlandets naturtypologier, der skulle flytte ind i byen i form af vand og beplantning og hjælpe med at regulere områdets mikroklimaet. Plantelisten kom derfor til at rumme et bredt udvalg af primært hjemmehørende plantearter som eksempelvis småbladet timian, almindelig røllike, vintergækker, engelskgræs samt 75 træer såsom birke- og fyrretræer, røn, paradisæbletræer. 

Desuden omfattede arbejdet bevarelse og forbedring af forholdene for en række eksisterende, gamle egetræer, som fik fjernet den gamle belægning, der generede træerne ved at være lagt tæt ved træernes stammer.  Der blev derfor gravet nænsomt ud omkring træerne og tilførte ny, næringsrig vækstjord. Gamle træer er vigtige at bevare, da de binder store mængder kulstof. Det ene af de store egetræer blev fjernet, men genbrugt i det store skovlignende legeområde på torvet Egekrattet. 

På udvalgte steder blev der lavet dysser med rindende vand, der samler sig under den smukke træbro, som Buus A/S anlagde i området Ellesumpen.

Buus A/S fokus stod desuden for belægningen i gaderne, der blev udført i varme søndervig teglklinker samt genbrugte chaussesten. Desuden blev der udført kloakrenovering og klimatilpasningsløsninger, der afleder regnvand fra alle overflader. Under gadernes bede er der således etableret regnvandsreservoir til opsamling af vand fra terræn til aflastning af kloaksystemet. Beplantningen i gågadernes bede kan desuden opsuge vand fra reservoiret. Det sparer på behovet for yderligere vanding. Om vinteren lukkes der af til de etablerede vandreservoirs for at forhindre salt i at blande sig med det opsamlede vand. 

Gågaderne er alle forsynet med automatisk vanding.

Silkeborg Kommune
Kunde
Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning
Bygherre
Schønherr A/S og SLA Arkitekter
Arkitekt
December 2016 - ultimo 2021
Etablering
18.000 m2 fordelt på tre udbud
Størrelse
Kasper Abild O Donnell og Kristian Markvardt, Buus A/S
Projektansvarlig
Renovering af belægning og hovedkloak
Type

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.