Logo Buus A/S
Bæredygtighed
Entreprise

Grønne tage & grønne facader

Intensive såvel som ekstensive grønne tage er en del af de naturbaserede løsninger, som Buus A/S tilbyder og har solid erfaring i at etablere. De grønne tage kan nemlig rigtigt meget både i forhold til fremme af biodiversitet og i forbindelse med et øget behov i samfundet for klimatilpasning. Grønne tage er således del af de LAR-løsninger, som indgår i Buus A/S arbejde med klimatilpasning og aflastningen af kloaksystemer.

Og så er de grønne tage også fantastiske opholdsområder og smukke at se på og bidrager således positivt til byggerier og udearealers miljømæssige såvel som sociale kvalitet.

Ekspert i etablering af grønne tage

Grønne tage er et fagområde, hvor Buus A/S har været med lige fra starten. Vi har oparbejdet en betydelig ekspertise på området, og har udført intensive såvel som ekstensive grønne tage i hele landet. 

Vores erfarne projektleder Silas Overgaard er formand på alle vores opgaver med etablering af grønne tage, og deltager derudover på internationale kongresser og messer for løbende at være opdateret med nyeste viden om materialer og metoder inden for området. Hos Buus A/S er I derfor garanteret ekspertviden og specialiseret kompetence i både etablering samt vedligeholdelse af grønne tage.

Det intensive grønne tag

De intensive tage, eller taghaverne som de populært kaldes, er haver med et tykt vækstlag og rig mulighed for omfattende og variabel beplantning i form af eksempelvis større træer, buske, bede samt inkludering af legeområder, stier og sågar kørebaner og parkeringsarealer. Sådanne taghaver laves naturligvis i forskellige størrelser og med forskellige løsninger. 

En veludnyttet taghave leverer solidt både i forhold til fremme af biodiversitet, idet den kan tiltrække og rumme en bred variation af dyre- og plantearter. Desuden kan det intensive grønne tag optage helt op til 80 % af den årlige nedbør

Det ekstensive grønne tag

De ekstensive grønne tage har et tyndt vækstlag og er derfor typisk beplantet med tørketålende græsser og sedumplanter i forskellige variationer. Det gør taget nemt at vedligeholde, fordi taget som regel passer sig selv og eksempelvis ikke kræver vanding.

Tagene tiltrækker afhængig af artsvariationen i beplantningen en række fugle og insekter og er på den måde med til at fremme biodiversitet i eksempelvis industriområder, på en privat garage eller inde i bykernerne. 

Det ekstensive grønne tag kan optage op til 50 % af den årlige nedbør og er derfor en effektiv klimatilpasningsløsning.

Beregn prisen på dit nye grønne tag

Går I med tanker om begrønning af jeres tag og er nysgerrig på hvad prisen vil være? Så kan I her få et hurtigt prisestimat på hvad prisen på et grønt tag vil være ved hjælp af vores online prisberegner. Taget skal være forberedt til grønt tag og være jævnt og tæt. Vi anbefaler to lag tagpap.

Dit valg:
Buus A/S
Standard Sedum Sedum url/græs Evergreen
Kontakt vores specialist i grønne tage
Silas Overgaard
Projektleder & Regnvandskonsulent Anlæg
Beregn dit nyt tag
Ugyldigt postnr.
kvm
Udfyld alle felter for at få en estimeret pris
Estimert pris
/kvm
Samlet estimeret projektpris
Alle priser er inkl. moms
Kontakt Silas Overgaard for et konkret tilbud.

Regnvandshåndtering og klimatilpasning

Klimaforandringer og de deraf afledte, øgede nedbørsmængder gør det særligt attraktivt at håndtere regnvand, der hvor det falder, så afstrømningen ikke overbelaster afløbssystemet. 

Takket være nye innovative løsninger er det i dag muligt at etablere grønne tage hvor mellem 50- 80% af den årlige nedbør tilbageholdes. Således er grønne tage en vigtig del af de LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), som Buus A/S tilbyder.

Især har de seneste års voldsomme regnskyl og skybrud vist, at byerne har brug for grønne tage mere end nogensinde før for at mindske afledningen af regnvand i kloaksystemerne og mindsker risikoen for oversvømmelse af ejendomme og kælderetager.

Læs mere om LAR-løsninger og klimatilpasning her.

Temperaturkontrol

Grønne tage er særdeles effektive til temperaturregulering. I vinterhalvåret fungerer de grønne tage som isolering, der holder på varmen i bygningen. Om sommeren får solens stråler vandet i jorden til at fordampe, så taget ikke opvarmes. Herved reduceres den såkaldte ”urban heat island effekt”, der er betegnelsen for den varme, som oplagres og genereres, når asfalt og mursten erstatter et områdes naturlige vegetation.

Urban diversitet

Grønne tage giver byen en grøn profil, og danner grobund for smukke og arkitektonisk nyskabende byggerier. Tagbelægninger med stenurt har en lang levetid, og skaber et behageligt og varieret miljø for de mennesker, der bor og arbejder i byerne. Desuden udgøres de grønne tage af naturligt lydisolerende materiale, der virker støjdæmpende, hvilket kan være en attraktiv løsning i større byer.

De grønne tage er desuden et æstetisk valg, der med flora og fauna giver diversitet og bringer naturen ind i byen.

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.