Logo Buus A/S
Bæredygtighed

Buus & Bæredygtighed

Vi arbejder for at gøre byer, virksomheder og hjem grønnere og mere biodiverse

På vej mod en bæredygtig fremtid

Hos os i Buus A/S arbejder vi målrettet for at fremme grøn omstilling såvel som udvikling mod en bæredygtig fremtid. Vores udgangspunkt er en erkendelse af og respekt for, at der er grænser for vores klodes ressourcer og bæreevne. Det betyder, at vi som virksomhed arbejder frem mod at fastsætte, rapportere om og justere vores bæredygtighedsindsatser f.eks. i forhold til reduktion af CO2 i tråd med videnskabelige anbefalinger.

Vi er stolte af at være en af Danmarks førende virksomheder i anlægsbranchen – det både kan og skal vi også være i forhold til arbejdet med bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Derfor er vi i gang med at integrere bæredygtighed i vores virksomheds grundprincipper, i vores dagligdag og i vores arbejde med leverandører og kunder. Vi kalder det vores BUUS-mål.

Hos os arbejder vi med bæredygtighed som en proces mod konkrete mål og med nysgerrighed, åbenhed og ydmyghed over for løbende at afsøge nye teknologier samt nye – eller gamle, men bedre – arbejdsmetoder for en grønnere fremtid.

Vi er en tryg medspiller - også når der skal leveres på bæredygtighedsmål og rapportering

Bygge – og anlægsgartnerbranchen står overfor en gennemgribende grøn omstilling, hvor hele processen omkring et nybyggeri, en renovering og en ny- eller reetablering af et udeområde er tænkt sammen.

Hos Buus A/S sidder vi med højt specialiseret fagkundskab inden for planteviden, jordbundsforhold, grønne tage og grønne facader, kloakering og klimatilpasning samt eksempelvis pesticidfri vedligeholdelse af levende, grønne udearealer. Det betyder, at vi kan være med til at etablere konkrete løsninger på konkrete klima- og biodiversitetsudfordringer og de afledte krav til bygge- og anlægsbranchen i form af CO2-reduktion og øget biodiversitet mm. som led i bæredygtighedscertificering eksempelvis DGNB-certificering og som en del af ESG-rapportering mm.

Vores brede spektrum af kompetencer inden for anlægsbranchen gør os i stand til at sætte vores viden i spil i mange sammenhænge for både private kunder, virksomheder, boligforeninger såvel som offentlige institutioner.

Vi arbejder med dokumentation af vores aftryk på kloden

I foråret 2024 udgav vi vores Strategi for Bæredygtighed. Med den sætter vi nogle vigtige rammer for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed ud fra hensynet til den tredobbelte bundlinje og et ønske om at være med til at fremme den grønne omstilling og udviklingen mod bæredygtige samfund fremadrettet.

I forlængelse af vores Strategi for Bæredygtighed, tager vi i 2024 også hul på vores første klimaregnskab. Regnskabet tager udgangspunkt i GHG-Protokollens (GHGP) standarder for CO2-beregninger og et udvalgt rammeværktøj, der sikrer, at vores klimamål er sat i tråd med videnskabelige anbefalinger. Det gør vi for at bidrage med en reel og positiv effekt på vores klode i respekt for de planetære grænser.

Vores klimaregnskab skal på sigt være en del af en samlet bæredygtighedsrapport med ESG-nøgletal såvel som detaljerede beskrivelser af vores virksomheds bæredygtighedsmålsætninger og vores fremskridt med CO2-reduktion i scope 1 (vores direkte udledninger relateret til bygninger, køretøjer og stationære motorer), scope 2 (vores indirekte udledninger fra energiforbrug som el, varme mm) og på sigt også scope 3 (vores indirekte udledninger forbundet med både upstream og downstream aktiviteter i værdikæden).

Læs og download vores udgivelser her.

Vi indgår i relevante partnerskaber og alliancer

Vi anerkender og respekterer vores medansvar som virksomhed for at skubbe på for at sikre bæredygtige samfund fremadrettet. Vi vedkender os samtidig også åbent, at vi som virksomhed er på en vedvarende bæredygtighedsrejse. Den rejse gør os med jævne mellemrum klogere og byder på nye og bedre løsninger i arbejdet med bæredygtighed i tæt samspil med vores medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og udvalgte og relevante partnerskaber og alliancer.

  • I 2022 underskrev Buus A/S Klimaalliancen Aarhus’ Commitment Paper, der forpligter os til at bidrage til en række stærke tiltag, der hjælper Aarhus Kommune med at nå målsætningen om CO2-neutralitet i 2030. Tiltagene indebærer bl.a., at Buus og andre underskrivere som eksempelvis Vestas, Bestseller, Grundfos, Aarhus Universitet, Maersk, AART mm. skal udskifte personbilsflåden til 100 % elbiler eller andre lavemissionsbiler inden 2030, øge opladningsmuligheder til elbiler eller elcykler på egne lokationer og understøtte ansatte i at vælge grønne transportformer f.eks. brug af cykler, elcykler, samkørsel, delebiler eller offentlig transport.
  • I november 2023 indgik vi et samarbejdet med Klimaalliancen Aalborg. Igennem en partnerskabsaftale har Buus A/S forpligtet sig til en række tiltag. Et af dem er at afsøge projekter og samarbejder i Aalborg Kommune sammen med relevante klimapartnere for fremme af biodiversitet, lokal afledning af regnvand, etablering af taghaver, vedligeholdelse af grønne områder til fremme af biodiversitet samt inddragelse i tidlig projektering af byggeri og grønne områder. Andre tiltag omfatter arbejdet med at anvende organisk gødning uden oprindelse fra tørve- og sphagnumjorde, øget arbejde med klima- og miljøkrav til vores leverandører, 100 % udfasning af sprøjtegifte med udgangen af 2023 samt udarbejdelse af klimaregnskab for 2023/24.

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.