Logo Buus A/S
Bæredygtighed

Vores arbejdsmiljø

Hos Buus A/S er vores medarbejdere vores vigtigste aktiv. Derfor har vi sat ekstra fokus på vores medarbejderes sundhed & trivsel og gjort det til et af vores i alt fire Buus-mål.

Vi gør en løbende, systematisk indsats for at skabe god trivsel og de bedst mulige arbejdsbetingelser for alle vores ansatte. Det betyder, at vi varetager arbejdsmiljøarbejdet gennem et tæt samarbejde mellem arbejdslederne, medarbejderne og de øvrige sæsonansatte. Vi tilpasser kontinuerligt arbejdet og arbejdspladsen til den enkelte medarbejder.

Hvert år kortlægger vi det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø i en arbejdspladsvurdering (APV). Når der udarbejdes handlingsplan for det kommende år, er vores APV et værktøj til at identificere og kortlægge arbejdsmiljøforhold som f.eks. fysiske-, ergonomiske-, kemiske-, biologiske forhold samt ulykkesrisici og andre faktorer, der kan påvirke arbejdsmiljøet bl.a. sociale forhold.

Buus Akademi og trivselsundersøgelse

Hvert år laver vi en trivselsundersøgelse i samarbejde med Rambøll. Vi kalder det vores Buus-måling. Undersøgelsen skal give os et dybt indblik i medarbejdertilfredshed, trivsel og engagement blandt vores medarbejdere. Det giver os mulighed for at udarbejde konkrete handlingsplaner til glæde for den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed. Resultaterne af Buus-målingen munder ud i opfølgende indsatser i hele Buus A/S og i de enkelte afdelinger.

Som et led i medarbejdertrivslen er vi i gang med at opbygge et Buus Akademi, der skal understøtte alle ansattes personlige udvikling og faglige kompetenceudvikling herunder bl.a. læring og viden om at arbejde smartere og ikke hårdere. Vi arbejder desuden med nedbringelse af sygefravær gennem sundhedsfremme og fleksible ordninger til vores medarbejdere.

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.