Logo Buus A/S
Bæredygtighed
Projekter

Vestas HQ

Arkitema
Arkitekt
2006, 2011 & 2023
Etablering
Bodil Madsen, Buus A/S
Projektansvarlig

Om projektet

Buus A/S har været med ad flere omgange i forbindelse med etablering og omlægning af arealerne omkring Vestas HQ i Skejby, Aarhus – dels på Hedeager 42 dels på Hedeager 44.

I 2006 fik Buus A/S opgaven med at etablere belægninger og landskaber rundt om den første etape af byggeriet på adressen Hedeager 42. Der blev sået græsser, busketter og beplantninger.

Hedeager 44 – en hilsen til det vestjyske

I 2011 blev Buus A/S endnu engang hyret, denne gang på adressen Hedeager 44, hvor der blev lavet jordarbejde og begrønning omkring det nybyggede domicil. Her kom vores specialiserede kompetencer i forbindelse med anlæggelse og vedligehold af uderum og grønne tage i spil og var med til at garantere et klimavenligt projekt udført inden for en stram tidsramme.

Målet var at skabe et levende og attraktivt miljø, hvor kravene til arkitektonisk æstetik, byggeteknisk funktion, energiforbrug og indeklima sideordnet blev indarbejdet i projektforløbet. Grundet domicilbyggeriets kompleksitet blev der stillet store krav til projektstyringen, da mange håndværkere var i gang omkring bygningen på samme tid.

Buus A/S etablerede fire gårdhaver, som blev beplantet med prydgræsser og stauder, som skulle sikre, at der var noget smukt at kigge på hele året rundt.

På udearealet mod Randersvej blev der lavet en del terrænarbejde herunder etablering af små græshøje med grusstier for at give medarbejderne i bygningen mulighed for at nyde udearealerne. Græshøjene skulle samtidig afspejle Vestas’ rødder i det vestjyske klitlandskab.

Buus A/S etablerede desuden 4.000 m2 grønne sedumtage på administrationsbygningen til optagelse og forsinkelse af regnvand samt til glæde for dyreliv såsom insekter og fugle.

Vestas HQ blev den første bygning i Norden, der opnåede LEED-certificering i kategorien Platin. Desuden blev der ved hovedkontorets opførelse lavet landets dengang største jordvarmeanlæg, der skulle mindske energiforbruget med op til 50 % sammenlignet med en gennemsnitlig kontorbygning af den tid.

Hedeagervej 42 – fokus på biodiversitet

I 2022 fik Buus A/S opgaven med at opfylde et ønske om yderligere opgradering af udearealerne på Hedeager 42 bl.a. med fokus på øget bæredygtighed. Arbejdet stod færdigt i 2023.

Efter en gåtur i området og en efterfølgende snak om muligheder for optimering af energiforbrug og fremme af biodiversitet blev spejlbassinerne ved indgangspartiet og et tilhørende teknikrum nedlagt. Bassinerne blev i stedet forvandlet til indbydende opholdsarealer med plantekumme, plantning af stauder og opsætning af små enklaver med granitblokke samt træbænke, som bygningens medarbejdere kan samles ved og sidde på. Den samme type granitblokke finder man omme ved kantinen. Derved er der skabt sammenhæng mellem kantine og indgangsparti, da der er mulighed for at se begge arealer gennem bygningens glasparti.

De før lidt kolde søjler ved bygningens indgang fik en smuk træbeklædning for at give et varmt og organisk udtryk. Samme træbeklædning går igen inde i selve bygningen. Samtidig der blev skabt større sammenhæng mellem indgangspartiet og et areal med nyopsatte ladestandere. Fokus i det nu sammenhængende område er langt på at sikre beplantning, der blomstrer over det meste af sæsonen, og som tiltrækker insekter.

Genanvendelse af eksisterende materialer har været et fokuspunkt i arbejdet på Vestas HQ. Således blev granitfliserne ved bygningens kantine taget op og genbrugt som en flot nyanlagt og anvendelig terrasse samme sted.

Ud mod Randersvej fik medarbejderne et walk-and-talk område gennem arealer tilsået med blomstereng. Før var områderne store, klippede græsplæner. I blomsterengen blev antallet af træer forøget med 12 nye træer, så der nu i alt står 32 stk. Valg af blomsterfrø er sket ud fra hensyn til jordtypen i området, da det spiller en stor rolle for, hvad der kan trives.

Vestas Wind Systems A/S
Kunde
Vestas Wind Systems A/S
Bygherre
Arkitema
Arkitekt
2006, 2011 & 2023
Etablering
25.000 m2
Størrelse
Bodil Madsen, Buus A/S
Projektansvarlig
Indgangsparti, walk-and-talk sti, gårdhaver, omlægning for øget biodiversitet
Type

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.