Vestas HQ

Vindmølleproducenten Vestas flyttede i 2011 sit hovedkvarter til Skejby i Aarhus, og Buus A/S blev i den forbindelse valgt til at etablere de mange m2 udenomsarealer samt det grønne sedumtag på knap 4000 m2. Hovedkvarteret har plads til 500 medarbejdere og er et ambitiøst domicilbyggeri på energisiden. Bygningen er nemlig projekteret til LEED-certificering i den bedste kategori Platin, eller som vi vil klassificere bygningen i Danmark, en Lavenergiklasse 1-bygning i BR2010. Det betyder blandt andet at alle håndværkere skal prækvalificeres for at overhovedet at komme i betragtning til at arbejde på projektet.

E. Pihl & Søn A/S

Kunde

GÅRDHAVER, BELÆGNING, GRÆS OG GRØNNE TAGE


OPGAVETYPE

2011

Etablering

25.000 M2

Størrelse

GRØNNE OMRÅDER OG MILJØVENLIGT SEDUMTAG

Vestas HQ er blandt de mest bæredygtige kontorbygninger i hele landet, hvorfor det var en kompleks opgave med mange spændende udfordringer, der skulle udføres inden for en stram tidsramme. Grundet domicilbyggeriets kompleksitet blev der stillet store krav til projektstyringen, da mange håndværkere var i gang omkring bygningen på samme tid.

Af de fire gårdhaver på det nye hovedkontor i Skejby ved Aarhus var den ene placeret over selve vareindleveringen, hvor vores store erfaring med etablering af terrændæk kom os til gode. Mange af de grønne områder blev beplantet med prydgræsser, som står flot og velholdt både sommer og vinter. På den måde bliver de grønne områder udnyttet hele året rundt.

Målet var at skabe et levende og attraktivt miljø, hvor kravene til arkitektonisk æstetik, byggeteknisk funktion, energiforbrug og indeklima sideordnet blev indarbejdet i projektforløbet. Her var især vores ekspertviden og specialiserede kompetencer i forbindelse med anlæggelse og vedligeholdelse af uderum og grønne tage med til at garantere et klimavenligt projekt, som blev afleveret til tiden og uden mangler.

Hos Buus A/S udfører vi alle projekter med ordentlighed, samarbejdsvillighed og professionalisme, og vi hjælper altid med at finde den helt rigtige løsning.Få mere information