Logo Buus A/S
Bæredygtighed
Buus & Bæredygtighed

Biodiversitet

Vi arbejder for at fremme biodiversitet

Tabet af biodiversitet er massivt både i Danmark og globalt, og indsatser for at fremme biodiversitet er derfor en vigtig del af den grønne omstilling. Som anlægsgartnere er vi fagspecialister i plantekundskab og plantepleje. Vi arbejder aktivt for at sikre stor artsdiversitet i plantevalget på de projekter, vi er en del af, og vi har fokus på hjemmehørende plantearter, som understøtter og tiltrækker et mangfoldigt og hjemmehørende dyreliv året rundt.

Det gælder både i forhold til etablering af nye grønne områder i forbindelse med nybyggeri og renoveringsprojekter og ved omlægning af eksempelvis klippede græsarealer til mere vilde og biodiverse områder.

Vores konkrete mål og arbejde med at fremme biodiversitet betyder, at Buus A/S er en tryg medspiller i forbindelse med byggerier, renovering og etablering af byrum og andre grønne områder, der arbejder ud fra bæredygtighedskriterier eksempelvis i forbindelse med eksempelvis DGNB-bæredygtighedscertificering, eller krav som led i anden afrapportering som ESG-rapportering.

Vores mål

  • Vi arbejder frem mod effektiv og kvalitetssikret dataindsamling og måling af vores arbejde med at fremme biodiversitet. Vi har bl.a. deltaget i planteforsøg på Aarhus Havn med udplantning af forskellige plantearter, og den rolle de kan spille i forhold til øget biodiversitet og i forhold til planternes levedygtighed i lokalområdet. Vi er desuden i proces i forhold til at deltage i andre relevante dataindsamlingsforsøg eksempelvis i forbindelse med vores klimapartnerskabsaftaler.
  • Vi arbejder på at omlægge flere områder til mere vild og biodivers natur – hjemme hos os selv og hos vores kunder. For at sikre, at vi kan måle på effekten af vores indsats fastlægger vi konkrete mål på vores arbejde med øget biodiversitet i første kvartal af 2024.
  • Vi etablerer mange grønne tage og grønne taghaver hos vores kunder og har øget fokus på øget plantediversitet til glæde for fugle og insekter. For at sikre, at vi kan måle på effekten af vores indsats fastlægger vi konkrete mål på vores arbejde med grønne tage i 2024.
  • Vi opsætter insekthoteller og håndterer organisk materiale på stedet fremfor at køre det væk. Det kan skabe gode levesteder for insekter og svampe.
  • Vi arbejder aktivt med grøn drift og vedligehold herunder 100 % pesticidfri ukrudtsbekæmpelse pr 1.1.2024.
  • Vi arbejder for at deltage tidligt i processen omkring projektering af byggeri og grønne områder for at fremme fokus på og prioritering af øget biodiversitet.
  • Vi har etableret Buus Akademi, hvor vi løbende opkvalificerer virksomhedens medarbejdere i arbejdet med bæredygtighed herunder fremme af biodiversitet, dataindsamling og nyeste viden på området.
  • Vi udarbejder vores første klimarapport i 2023/24. Ambitionen er, at regnskabet også omfatter klimaeffekten af biodiversitet-arbejdet samt bliver del af en egentlig bæredygtighedsrapport.

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.