Logo Buus A/S
Bæredygtighed
Buus & Bæredygtighed

Vand

Vi arbejder for at passe på vandet

Vores drikkevand og vandmiljø er under pres bl.a. fra brugen af sprøjtemidler men også fra konsekvenserne af klimaforandringer i form af mere ekstremt vejr med uregelmæssige nedbørsmængder, tørkeperioder mm. Ifølge FN, vil adgangen til ferskvandsressourcer i 2030 være faldet med 40 % samtidig med, at befolkningstilvæksten er stigende.

Hos Buus A/S arbejder vi med konkrete mål for beskyttelse af drikkevand og vandmiljø.

Behov for klimatilpasning

Vores kloakafdeling etablerer løsninger, der øger vores kunders modstandsdygtighed over for de klimaforandringer, vi allerede nu mærker, og som vi også vil komme til at mærke fremadrettet bl.a. i form af øget nedbør. Vores arbejde med klimatilpasning omfatter en bred vifte af LAR-løsninger. Løsningerne imiterer vandets kredsløb i naturen, så regnvandet afledes til beplantning, faskiner, regnvandsbassiner og grønne tage, hvor det dels fordamper, nedsiver og bliver til grundvand og afledes langsomt til kloaksystemet alt efter valg af LAR-løsning. Ofte kombineres løsningerne. Den øgede nedbør som følge af klimaforandringer overbelaster kloakrør og vandløb, der kan løbe over, blandes og heraf føre til forurening af vamdmiljøet med colibakterier og næringsstoffer fra regnvandsfortyndet spildevand.

Farvel til alle sprøjtegifte

Sprøjtegifte kan forurene vores drikkevand og skade hele økosystemet i det område, hvor der sprøjtes. Derfor har vi hos buus A/S besluttet, at vi ikke alene stopper brug af svært nedbrydelige sprøjtegifte som glyphosat, iodosulfuron-methyl og diflufenican på permeable områder, sådan som Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler kræver pr. 1. januar 2024. Vi stopper også med at bruge disse sprøjtegifte på områder, hvor det fortsat er tilladt at benytte dem. Desuden stopper vi brugen af let-nedbrydelige sprøjtegifte som eksempelvis pelargonsyre, der ikke er omfattet af forbuddet.

Kort og godt: Buus A/S siger favel til alle sprøjtegifte. Det synes vi, giver god mening.

Vores mål

  • Vi indfaser vandopsamling fra tagflader til diverse formål så som vanding af planter på egen grund for at mindske forbruget af drikkevand.
  • Vi arbejder på at nedgrave flere regnvandstanke hos vores kunder for at mindske forbrug af drikkevand.
  • Vi arbejder for øget etablering af klimasikringstiltag hos vores kunder i form af en bred vifte af LAR-løsninger.
  • Vi har indført 100% stop for brug af alle sprøjtegifte pr. 31.12.2023 – naturligvis både på vores egne matrikler og hos vores kunder.
  • Vi arbejder for at fremme anvendelse af organisk gødning, som ikke har oprindelse fra tørve/sphagnumjorde.

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.