Logo Buus A/S
Bæredygtighed
Buus & Bæredygtighed

CO2-reduktion

Vi har fokus på reduktion af CO2

Vi arbejder for at reducere CO2-udledningen ud fra konkrete målsætninger. Derfor har vi sat gang i en proces med at sikre effektiv og kvalitetssikret dataindsamling samt løbende evaluering af vores indsatser. Det gør vi for at sikre, at vi er på rette vej og er transparente over for samarbejdspartnere, leverandører, kunder og medarbejdere.

I 2023/24 udarbejder vi et klimaregnskab med udgangspunkt i GHG-Protokollens (GHGP) standarder for CO2-beregninger og et udvalgt rammeværktøj, der sikrer, at vores klimamål er sat i tråd med videnskabelige anbefalinger. Det giver os mulighed for at bidrage til en konkret og reel positiv påvirkning af det globale klima. Selvom vores udledning er begrænset set i en større sammenhæng, så tror vi på, at alle bidrag er vigtige. Også vores.

Vores klimaregnskab omfatter i første omhang scope 1 (vores direkte udledninger relateret til bygninger, køretøjer og stationære motorer) og scope 2 (vores indirekte udledninger fra energiforbrug som el, varme mm). Ambitionen er, at det naturligvis på sigt også skal omfatte scope 3 (vores indirekte udledninger forbundet med både upstream og downstream aktiviteter i værdikæden).

Vores konkrete mål og arbejde med CO2-reduktion betyder, at Buus A/S er en tryg medspiller i forbindelse med byggerier, renovering samt etablering af byrum og andre grønne områder, der arbejder med bæredygtighedscertificering, eksempelvis DGNB, eller anden afrapportering i forhold til EU’s taksonomisystem.

Vores mål:

  • Vi kører på el. 30 % af Buus’ samlede flåde af personbiler og lastbiler og 90 % af håndværktøjet er eldrevet. Vores mål er at nå 100% (el eller andre lav-emissions drivmidler) på begge områder inden 2030.
  • Vi reducerer kørsel bl.a. vha. GPS-styret ruteplanlægning.
  • Vi har monteret solceller på alle vores servicebiler.
  • Vi lader, i så vidt omfang det er muligt, bio-afklip ligge på grunden hos kunderne i stedet for at fjerne det. Det hjælper med øget kulstoflagring og reducerer kørsel.
  • Vi arbejder aktivt sammen med vores kunder for etablering af øget beplantning i form af eksempelvis træer og buske. Det bidrager til øget binding af kulstof og lagring af CO2.
  • Vi udfaser engangsservice på egne matrikler og ved egne arrangementer (plast, pap, engangsservietter o.l.)
  • Vi arbejder med upcycling og genbrug af materialer fra produktionen.
  • Vi affaldssorterer
  • Vi er medunderskrivere af Klimaalliancen Aarhus’ Commitment Paper og har indgået en klimapartnerskabsaftale med Klimaalliancen i Aalborg Kommune.

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.