Logo Buus A/S
Bæredygtighed

Buus underskriver klimaalliance-aftale og lancerer nye mål for bæredygtighed og trivsel

“Vi kan heldigvis ikke gå til et netværksarrangement eller en konference i dag, andet end at alle på den ene eller anden måde forholder sig til bæredygtighed. For os som virksomhed er det meget vigtigt at gøre mere end blot at nikke ja til FN’s Verdensmål, derfor har vi brugt tid og energi på at konkretisere verdensmålene og gøre dem til operationelle Buus-mål,” siger grundlægger og administrerende direktør i Buus A/S, Kristian Buus.

Arbejdet med at omsætte udvalgte FN-verdensmål til konkrete Buus-mål gik i gang for halvandet år siden. Buus har dog været med i front på det grønne område i anlægsbranchen gennem mange år eksempelvis i forbindelse med omstilling til eldrevne køretøjer, maskiner og værktøj – et arbejde der så småt begyndte tilbage i 2015.

Nu har Buus A/S taget endnu et vigtigt skridt for reducering af CO2 ved at underskrive Klimaalliancen Aarhus’ Commitment Paper, der også tæller virksomheder som Vestas, Bestseller, Grundfos, Aarhus Universitet, Maersk, AART mm.

Hermed forpligter Buus sig til at bidrage til en række stærke tiltag, der hjælper Aarhus Byråd med at nå målsætningen om CO2-neutralitet i 2030. Tiltagene indebærer bl.a. at Buus og andre underskrivere skal udskifte personbilsflåden til 100 % elbiler eller andre lavemissions biler inden 2030, øge opladningsmuligheder til elbiler eller elcykler på egne lokationer og understøtte ansatte i at vælge grønne transportformer f.eks. brug af cykler, elcykler, samkørsel, delebiler eller offentlig transport.

I dag kører 30 % eller næsten en tredjedel af Buus’ samlede flåde af personbiler og lastbiler på el, og godt 90 % af håndværktøjet er eldrevet. Desuden arbejdes der på at reducere kørsel så meget som muligt.

“Det bliver sådan, at der i fremtidige udbud i stigende grad vil blive stillet krav til, at vi og alle andre virksomheder kan levere på den grønne omstilling, og det er noget, vi bifalder. Vi er spændte på om dem, der efterspørger det grønne også i højere grad vil prioritere det i virkelighedens verden, for det er naturligvis nødvendigt,” siger Kristian Buus.

“Det er vigtigt, at flere går forrest og viser, at de ikke kun går efter pris men efter samarbejdspartnere, der leverer høj faglighed og reelt bidrag til den grønne omstilling. Det ser vi gerne, at mange flere prioriterer fremover,” fortsætter han.

Udover aktivt at omstille til elbiler arbejder Buus hver eneste dag for CO2-reduktion bl.a. ved i højere grad at lade afklip blive liggende i stedet for at fjerne det. Det hjælper med øget kulstoflagring. Buus gør også en stor indsats for at fremme interessen blandt kunder for at plante flere træer og buske og dermed bidrage til øget binding af CO2 samt at omlægge flere områder til mere vild natur.

“Mere grønt og mere vildt er vigtigt for biodiversiteten, og Buus A/S er gennem mange års aktive arbejde bl.a. blevet eksperter i at lave grønne tage og anden beplantning, hvor der bliver tilføjet planter, der er rigtig gode til at skabe liv og fremme biodiversiteten, “ siger Kristian Buus.

“Som fageksperter har vi ekspertisen til at gøre alt fra store til mindre områder mere levende og mere interessante at færdes i både for dyr og mennesker,” fortsætter han.

Fremme af biodiversitet og mere grønt er naturligvis en del af kerneekspertisen som anlægsgartnervirksomhed, og Buus A/S arbejder derfor også aktivt med at nedlægge bede med bar jord, øge beplantning frem for belægning, opføre insekthoteller og kvashegn og meget mere. Derudover har Buus A/S stor faglighed inden for løsninger til håndtering af øget nedbør og opsamling og genbrug af regnvand. Det er både nødvendigt i en tid med øgede konsekvenser af klimaforandringerne, og det er også nødvendigt for at reducere brug af drikkevand til eksempelvis vanding.

Beskyttelse af drikkevandet er noget, der bliver sat endnu mere fokus på i 2023 i virksomheden. Der er både et pesticidrelateret lovkrav at leve op til 1. januar 2024, men Buus A/S har i de seneste tre år investeret i og arbejdet aktivt med pesticidfri ukrudtsbekæmpelse og andre metoder til mere bæredygtigt vedligehold af områder herunder børstning mm.

Sundhed og trivsel er også et vigtigt Buus-mål. Derfor bliver der arbejdet på at øge indsatsen for bedre og mere uddannelse og på at udvikle og gøre hverdagen endnu mere tryg og venlig for virksomhedens største og vigtigste ressource, nemlig medarbejderne. F.eks. er der dannet et såkaldt SUUG-udvalget, hvor alle medarbejdere i virksomheden kan bidrage til at gøre Buus A/S til en tryg og udviklende arbejdsplads.

“Vores Buus-mål skal ikke bare være ord men konkret, positiv handling fra os som virksomhed. Vi tilbyder allerede mange konkrete ydelser, der øger bæredygtigheden, og i 2023 vil vi sætte endnu mere ind for at finde flere gode løsninger og fortsætte ambitionerne med at løbe foran på den grønne omstilling inden for anlægsbranchen,” siger Kristian Buus.

“Det er vigtigt for os at understrege, at vi går til arbejdet med bæredygtighed med ydmyghed og ærlighed. Vi påstår ikke, at vi kan knipse med fingrene og levere bæredygtighed i sin reneste form den dag i dag, men vi arbejder aktivt, ærligt og ambitiøst med det hver eneste dag,” slutter Kristian Buus.

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.