MILJØ OG GENBRUG

Hos Buus A/S sorterer vi affald til genbrug. Ved at håndtere vores affald på en praktisk og bæredygtig måde passer vi bedre på naturen og giver vores efterkommere en bedre fremtid. Som et naturligt led i vores organisation har vi ligeledes nedsat et sikkerhedsudvalg, som løbende arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet. Målet med sikkerhedsarbejdet er at sikre en arbejdsplads, der til stadighed er blandt de bedste indenfor personlig sikkerhed samt hensyntagen til miljøet. 

 

Arbejdsmiljøet

Såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø kortlægges hvert år i vores arbejdspladsvurdering (APV) og når der udarbejdes handlingsplan for det kommende år, er vores APV et værktøj til at identificere og kortlægge arbejdsmiljøforhold som f.eks. fysiske-, ergonomiske-, kemiske-, biologiske forhold samt ulykkesrisici og andre faktorer, der kan påvirke arbejdsmiljøet bl.a. sociale forhold. 

Hos Buus A/S yder vi hvert år en systematisk indsats for at skabe god trivsel og de bedst mulige arbejdsbetingelser for alle vores ansatte. Det betyder at vi varetager arbejdsmiljøarbejdet gennem et tæt samarbejde mellem arbejdslederne, medarbejderne og de øvrige sæsonansatte. Som resultat heraf, tilpasser vi kontinuerligt arbejdet og arbejdspladsen til den enkelte medarbejder og ikke omvendt.

 

Affaldshåndtering

Buus A/S har et stort fokus på genanvendelse af materialer med omtanke for miljøet. På vores lagerplads og værksted opstilles der flere affaldsøer, hvor god skiltning og brugervejledning for sortering monteres. På den måde gør alle en aktiv indsats for en effektiv sortering af affald til genbrug. Som professionel anlægsgartner opbevarer og bortskaffer vi naturligvis affaldet efter gældende regler.

Vi håndterer vores affald på en miljømæssig forsvarlig måde, hvor mest muligt affald kan nyttiggøres. Resultatet bliver blandt andet mindre affald og bedre udnyttelse af materialer, som kan genbruges. Ved at håndtere affald miljømæssig korrekt og genbruge f.eks. plast, pap, papir osv. sparer man en masse energi og råstoffer, og skåner på den måde naturens ressourcer.  

 

Kontakt

Send en mail eller ring og få en snak med Niels om hvordan vi arbejder med miljø og genbrug.

+45 3092 0267

nj@buus-ag.dk