Rådgivning om driftsoptimeringer på vedligeholdelse af grønne områder

Derfor skal du vedligeholde grønne områder

Hvilken mening giver det at holde `bar jord´ ren for ukrudt?  ”Det giver ingen mening”

Hvorfor vedligeholde beplantninger som er nedslidte eller fejl plantet.

Professionel drift og vedligeholdelse af udearealer skal nu og i fremtiden planlægges med et stigende fokus på økonomi og krav til klima og miljø. Det er nødvendigt at tænke innovativt og i helheder. Der kan derfor være store økonomiske gevinster ved at renovere nedslidte arealer og indgå lange samarbejdsaftaler fra omlægning til  holdbare driftsløsninger.

Buus tilbyder den ypperste sparring, når det gælder pleje af jeres udearealer og med afd.cheferne Dennis Worum og Søren Damkjær på holdet, kan Buus præsentere branchens bedste team til opgaven.

 

DENNIS WORUM

Afdelingschef i Aalborg 
Økonomi, markedsføring og personaleforhold 
Anlægsgartner og kloakmester

dw@buus-ag.dk 4295 8567

 

SØREN DAMKJÆR 

Afd. chef Facility
Udvikler Facility Aarhus og Aalborg
Økonomi, kalkulation, personale
Anlægsgartner
Jordbrugsteknolog landskab og anlæg

sd@buus-ag.dk 3092 0299

Vi tilbyder sparring og rådgivning om:

  • Omlægning til pesticidfri pleje
  • Digital arealregistrering
  • Synliggørelse af bæredygtig driftsform – grønne regnskaber
  • Analyse af resource- og mandskabsdisponering
  • Renovering af beplantninger
  • Renovering af befæstelser og afvanding
  • Robotplæneklippere
  • Boligsocialt arbejde med involvering af borgere og beboere.