Rådgivning om grønne tage & grønne facader

GRØNNE TAGE

Byen er en del af landskabet. Det har altid være holdningen hos Buus. Derfor giver det ikke mening med mørke, glohede tagflader, der leder vores regnvand direkte i kloakken. Og derfor har vi i mere end 20 år været en sand pionér, når det gælder grønne tage.

Buus A/S kan fungere som rådgiver i alle projektets faser - fra de første tanker over projekteringen til anlægsarbejdet og tilrettelæggelsen af den efterfølgende drift. Og det er uanset om I skal have græs og stenurter på cykelskurets tag, eller om I som Vestas skal have et state-of-the-art taganlæg på 25.000 m2 for at fuldende et prestigefyldt virksomhedsdomicil.


GRØNNE FACADER

Husk også den vertikale frodighed. Med plantevægge og facadebeplantning kan byens golde mure gøres til en del af klimaindsatsen og skabe et sundere lokalmiljø og langt mere æstetisk byrum. Men det er vigtigt, at man rammer rigtigt første gang med plantevalg, modulsystemer og vandingsløsning.
Ring til partner Anders Bjørnlund eller projektleder Silas Overgaard og vend jeres projekt med nogle af fagets bedste - bakket op af landets mest bæredygtige anlægsgartnervirksomhed: Buus A/S.


ANDERS BJØRNLUND

Afdelingschef i Aarhus & Partner 
Salg, entrepriser og grønne tage 
Anlægsgartner
Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg

ab@buus-ag.dk 2320 7255


SILAS OVERGAARD 

Projektleder i grønne tage og facader
Rådgivning, projektering, kalkulation, personale
Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
Regnvandskonsulent
Anlægsgartner

so@buus-ag.dk 3092 0254

Vi tilbyder sparring og rådgivning om:

  • Valg af tekniske løsninger, underlag, vægt, kanter, afvanding, taghældninger
  • Tilbageholdelse og forsinkelse af vand
  • Jordsubstrat,
  • Automatisk vanding/selvvanding med tagvand.
  • Plantevalg
  • Fremtidig drift