Omfangsdræn

Buus A/S har autorisation til at udføre alle former for kloakservice og er tilsluttet Byggeriets Kvalitetskontrol. Vi tilbyder alt lige fra regnvandshåndtering og tv-inspektion af kloak til etablering af omfangsdræn for private kunder, offentlige institutioner og erhvervsvirksomheder.

Regnvandshåndtering

MILJØVENLIG KLOAKSEPARERING OG ETABLERING AF OMFANGSDRÆN

Klimaændringer og stigende regnmængder overbelaster stadig flere danske kloaknet, hvorfor mange kommuner stiller skærpede krav om miljøvenlig separation af regn- og spildevand. For de fleste boligejere er kloakseparering en dyr og besværlig proces, hvor der skal anlægges separate kloakrør, der leder henholdsvis regnvandet ud i søer og vandløb, og spildevandet til rensning på et rensningsanlæg.

Ligeledes er etablering af omfangsdræn i haven en bekostelig regnvandsløsning, hvor nedgravede rør leder vandet væk fra ejendommen videre til en regnvandsbrønd og til sidst ud i kloakken. Nogle boligejere kan vælge billigere alternativer, hvor regnvandet bliver afledt naturligt eller nedsiver der, hvor det falder på grunden. Disse grønne LAR-løsninger omfatter blandt andet regnvandsfaskiner, regnbede og søer.

Etablering af omfangsdræn, kloakseparering og LAR-løsninger skal altid udføres af en autoriseret kloakmester, hvis løsningen skal forbindes til kloaksystemet. Derfor er disse kloakopgaver ikke uden omkostninger for den enkelte boligejer. Regnvandsløsningerne er dog utrolig effektive og mindsker risikoen for oversvømmelser, som i sidste ende kan resultere i billigere forsikringer og andre økonomiske fordele for den enkelte boligejer.

Hos Buus A/S tilbyder vi kloakering af separate kloakrør, nedgravning af omfangsdræn og flere forskellige løsningsmodeller - helt uden at grave din have eller indkørsel op. Blandt andet udfører vi No-Dig opgaver, anlæg af faskiner og miljøvenlige LAR-løsninger, der lokalt afleder regnvandet.

Har du en kloakopgave, er du meget velkommen til at kontakte vores grønne kloakmester Morten Gjedsted for kyndig rådgivning og et uforpligtende tilbud på kloakservice.

TILSKUD TIL ETABLERING AF OMFANGSDRÆN I HAVEN

Kraftige skybrud med fugt- og vandskader til følge, er en udfordring i mange danske hjem, der ikke er bygget til de ekstreme vejrforhold, som vi oplever i dag. Da man som boligejer selv har et ansvar for at klimasikre sin bolig, er det derfor vigtigt at få etableret tiltag, der bortleder regnvandet for at minimere risikoen for oversvømmelser og ødelæggende skader på fundamentet.

Fra 2018 og frem er BoligJobordningen gjort permanent, hvilket betyder at der er en større økonomisk gevinst ved at klimatilpasse sin bolig. Med håndværkerfradraget kan de danske boligejere nu få tilskud til udvalgte klimaforbedringer såsom etablering af omfangsdræn i haven, separatkloakering og regnvandsfaskiner til afledning af store mængder nedbør.

Etablering af omfangsdræn en ideel fremtidsløsning imod de ekstreme regnskyl. Ønsker du at etablere et omfangsdræn til udledning af regnvand, skal du sende en ansøgning til Center for Miljø og Energi. Hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder for at benytte dig af håndværkerfradraget eller har du brug for hjælp med at udfylde ansøgningen, er du mere end velkommen til at kontakte vores grønne kloakmester, Morten Gjedsted, som kan være dig behjælpelig.Få mere information