KLOAKSERVICE

Buus Anlægsgartner A/S har autorisation til at udføre alle former for kloakservice og er tilsluttet Byggeriets Kvalitetskontrol. Vi tilbyder alt lige fra regnvandshåndtering og tv-inspektion af kloak til etablering af omfangsdræn for private kunder, offentlige institutioner og erhvervsvirksomheder.

Regnvandshåndtering

Hos Buus Anlægsgartner A/S er vi specialiserede i lokal håndtering af regnvand og miljøvenlige regnvandsløsninger. Vores grønne kloakmestre lægger stor vægt på at udføre professionel kloakservice – også efter at kloakarbejdet er udført. Det betyder, at vi værner om haven og indkørslen, så du ikke behøver at skulle bekymre dig om at anlægge beplantning eller belægning på ny efter kloakeringen.

 

KLOAKARBEJDE AARHUS

Som autoriseret kloakmester i Aarhus håndterer vi kloakering, miljøvenlige LAR-løsninger og vedligeholdelse af kloaksystemer. Hos Buus Anlægsgartner A/S tilbyder vi kundetilpassede totalløsninger, så du undgår skader på afløb, kloakledninger, brønde eller renseanlæg. Alt hvad vi foretager os er udført med ordentlighed, samarbejdsvillighed og professionalisme. Derfor yder vi altid en tilfredsstillende kloakservice til den aftalte pris og til den aftalte tid. 

Opdager du brud på kloakledningen eller finder anden skade på kloakken, er det er vigtigt, at du reagerer med det samme. Ellers kan du risikere ødelæggende skader på din ejendom såsom fugtskader, rottebesøg og oversvømmelse. Er der tale om en akut kloakopgave, svarer vi selvfølgelig også aften og weekend.

MILJØVENLIG KLOAKSEPARERING OG ETABLERING AF OMFANGSDRÆN

Klimaændringer og stigende regnmængder overbelaster stadig flere danske kloaknet, hvorfor mange kommuner stiller skærpede krav om miljøvenlig separation af regn- og spildevand. For de fleste boligejere er kloakseparering en dyr og besværlig proces, hvor der skal anlægges separate kloakrør, der leder henholdsvis regnvandet ud i søer og vandløb, og spildevandet til rensning på et rensningsanlæg.

Ligeledes er etablering af omfangsdræn i haven en bekostelig regnvandsløsning, hvor nedgravede rør leder vandet væk fra ejendommen videre til en regnvandsbrønd og til sidst ud i kloakken. Nogle boligejere kan vælge billigere alternativer, hvor regnvandet bliver afledt naturligt eller nedsiver der, hvor det falder på grunden. Disse grønne LAR-løsninger omfatter blandt andet regnvandsfaskiner, regnbede og søer.

Etablering af omfangsdræn, kloakseparering og LAR-løsninger skal altid udføres af en autoriseret kloakmester, hvis løsningen skal forbindes til kloaksystemet. Derfor er disse kloakopgaver ikke uden omkostninger for den enkelte boligejer. Regnvandsløsningerne er dog utrolig effektive og mindsker risikoen for oversvømmelser, som i sidste ende kan resultere i billigere forsikringer og andre økonomiske fordele for den enkelte boligejer.

Hos Buus Anlægsgartner A/S tilbyder vi kloakering af separate kloakrør, nedgravning af omfangsdræn og flere forskellige løsningsmodeller - helt uden at grave din have eller indkørsel op. Blandt andet udfører vi No-Dig opgaver, anlæg af faskiner og miljøvenlige LAR-løsninger, der lokalt afleder regnvandet.

Har du en kloakopgave, er du meget velkommen til at kontakte vores grønne kloakmester Morten Gjedsted for kyndig rådgivning og et uforpligtende tilbud på kloakservice.

TILSKUD TIL ETABLERING AF OMFANGSDRÆN I HAVEN

Kraftige skybrud med fugt- og vandskader til følge, er en udfordring i mange danske hjem, der ikke er bygget til de ekstreme vejrforhold, som vi oplever i dag. Da man som boligejer selv har et ansvar for at klimasikre sin bolig, er det derfor vigtigt at få etableret tiltag, der bortleder regnvandet for at minimere risikoen for oversvømmelser og ødelæggende skader på fundamentet.

Fra 2018 og frem er BoligJobordningen gjort permanent, hvilket betyder at der er en større økonomisk gevinst ved at klimatilpasse sin bolig. Med håndværkerfradraget kan de danske boligejere nu få tilskud til udvalgte klimaforbedringer såsom etablering af omfangsdræn i haven, separatkloakering og regnvandsfaskiner til afledning af store mængder nedbør.

Etablering af omfangsdræn en ideel fremtidsløsning imod de ekstreme regnskyl. Ønsker du at etablere et omfangsdræn til udledning af regnvand, skal du sende en ansøgning til Center for Miljø og Energi. Hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder for at benytte dig af håndværkerfradraget eller har du brug for hjælp med at udfylde ansøgningen, er du mere end velkommen til at kontakte vores grønne kloakmester, Morten Gjedsted, som kan være dig behjælpelig.

HAR DU UBUDNE GÆSTER I BOLIGEN?

 

ET ROTTETJEK AF DIN BOLIG

Hvis du bestiller et rottetjek kan vi hurtigt lokalisere steder, hvor rotterne kan få adgang til din kloak. 

Med en Tv-inspektion og røgtjek får du lokaliseret brud og blinde ledninger hvor rotterne kan lave reder og bo uforstyrret.

Vi kontakter endda dit forsikringsselskab, hvis dine rør har taget skade.

Kontakt aut. kloakmester Morten Gjedsted for yderligere information.

 

ET ROTTETJEK INDEBÆRER:

  • Røgtjek af kloaksystemet med røgkanon, for at lokalisere evt. brud hvor rotterne kan få adgang til systemet.
  • Tv-inspektion af kloakinstallationen, for at lokalisere kloakbrud og blinde ledninger hvor rotterne kan lave reder og bo uforstyrret.
  • Udarbejdelse af rapport over evt. skader. Kontakt/prissætning til forsikringsselskab hvis der er skader.

 

TV-INSPEKTION

Tv-inspektion af kloakinstallationen, for at lokalisere kloakbrud og blinde ledninger hvor rotterne kan lave reder og bo uforstyrret.

Her kan du se hvordan en tv-inspektion lokaliserer en rotterede.

vM3FKgPyRJY

download PDF

Regnvand til wcskyl og tøjvask

Faskiner

Regnbede

Gennemtrængelige belægninger

Tætte render

PROFESSIONEL RÅDGIVNING FRA START TIL SLUT

Ved anlæg af nye afløbsinstallationer eller udvidelse af det nuværende kloaksystem, tilbyder vi professionel rådgivning om de forskellige løsningsmodeller og kravspecifikationer fra myndighederne. Når kloakarbejdet afsluttes, udarbejder vi naturligvis en fuld rapport og tegninger over de udførte installationer og anlæg.

Ved forsikringsskader forestår vi kontakt til forsikringsselskab og indhentning af ledningsoplysninger hos andre ledningsejere. Vi hjælper også gerne med kontakt til myndighederne og fremsendelse af de rigtige ansøgninger og færdigmeldinger.  

Hos Buus Anlægsgartner A/S kan du tilmed få et gratis klimatjek af din ejendom, hvor vores autoriserede kloakmester nøje vil gennemgå ejendommen og komme med forslag til miljøforbedrende tiltag, der kan sikre din bolig imod fremtidige storme, skybrud og oversvømmelser.

Kontakt

Send en mail eller ring og få en snak med vores
autoriserede kloakmester Morten Gjedsted.

+45 3092 0259

mg@buus-ag.dk

Brug af cookies

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere