Kampestensmure

Hos Buus A/S har vi mere end 20 års erfaring med renovering af kirkegårdsanlæg. Særligt er vi specialiseret i at genopbygge gamle kampestensmure og stendiger, så de står snorlige og holder mange år ud i fremtiden. Som professionel kirkegårdsgartner har vi de fagtekniske kvalifikationer, der kræves ved stensætning af kirkegårdsdiger og renovering af stengærder, som skal rettes til i moderne tid. Vi ved at helhedsindtrykket spiller en stor rolle for både kirken, kirkegården og de grønne omgivelser. Derfor er du altid garanteret et professionelt stykke arbejde udført med ordentlighed og stor samarbejdsvillighed.

RENOVERING AF KIRKEGÅRDSANLÆG OG KAMPESTENSMURE

Vest for Aarhus ligger den flotte Dalleup Kirke på en bakketop syd for Sorring by. Kirken består af kor og skib, der antagelig er opført omkring år 1200, samt et våbenhus fra sidste halvdel af 1700-tallet.

Omkring kirken er der et kampestensdige, som traditionelt omkranser kirkegården med sine natursten - Et kampestensdige, hvor der i 2009 blev renoveret mere end 80 løbende meter. Diget var i en stand, hvor det var nødvendigt at pille det ned, for at genopbygge det fra bunden, og Buus A/S fik opgaven.

Indenfor anlægsgartnerbranchen er der ikke mange som til dagligt arbejder med denne type støttemur, og selvom firmaet råder over mere end 140 mand, er der kun et enkelt sjak på to mand, som mestrer dette arbejde til perfektion. Et møjsommeligt arbejde med at finde den rigtige størrelse og form, så muren til dels bliver stærk nok til at kunne holde de næste mange år, og dels for at kunne afslutte muren med en snorlige kant - selvom der er tale om runde og kantede natursten.

Den genopbyggede mur stod færdig i april 2009, og er en flot markering af kirkegården og den flotte kirke, som er bygget af fint tildannede granitkvadre. Udover muren ved Dallerup Kirke har Buus A/S gennem de sidste 20 år opført adskillige kampestensmure med hensyn til både historiske og bevaringsmæssige krav, hvorfor du altid kan være sikker på et professionelt og ordentligt udført arbejde.

Foruden stensætning af diger gælder god vedligeholdelse af kirkegårdsanlæg også fornyelse af beplantningen. Derfor tilbyder vi træfældning og stubfræsning, så landskabet altid er indbydende og harmonerer med kirkegårdens bygninger og gravsteder. Du er meget velkommen til at kontakte vores afdelingsleder, Anders Bjørnlund, for en rådgivende snak om natursten eller hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på kirkegårdsanlæg.

EKSEMPLER PÅ KAMPESTENSDIGER

"Jeg stiftede lidt ved et tilfælde, via en kollegas anbefaling, bekendtskab med Buus. Siden har jeg så flere gange haft glæde af at benytte mig af firmaets ekspertise indenfor arbejdet med kirkegårds-stendiger, hvor jeg har oplevet at dets digebyggere kan arbejde ud fra både tekniske og æstetiske hensyn og krav – og er i stand til med held at kombinere disse med de historiske og bevaringsmæssige krav."

Hans Lund
Arkitekt maa, www.arkitekt-hanslund.dk

OPSÆTNING AF STENDIGER MED NATURSTEN 

Stendiger, der afgrænser kirkegårdenes områder, er omfattet af lovgivningen om Folkekirkens kirkegårde og kirkebygninger. For diger og mure gælder Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009, hvori det fremgår at stiftsøvrigheden skal godkende ændringer, omsætninger og nedrivninger af kirkegårdenes indhegning og indgangspartier. Anlægsarbejde på kirkegårdsdiger skal ligeledes udføres i henhold til Kirkeministeriets cirkulære nr. 78 af 9/4 1965 om vedligeholdelse og opsætning af stengærder.

Når et kirkegårdsdige skal opsættes eller renoveres, er det derfor nødvendigt at tage både kulturhistoriske, bevaringsmæssige og landskabsmæssige hensyn. Hos Buus A/S anvender vi natursten og kløvede kampesten, når vi opsætter kampestensmure på landets mange kirkegårde. Dette gør vi dels for at overholde reglerne for stenopsætning af kampestensdiger, og dels for at arealernes fremtoning modsvarer kirkebygningerne, beplantningen og eventuelle landskabsfredninger.

Stensætning af kampesten er en tidskrævende anlægsopgave, der forudsætter teknisk ekspertise og æstetiske hensyn, hvis resultatet skal blive holdbart og pænt at se på. For os er et smukt stengærde rundt om en kirkegård naturligvis sat i natursten eller kampesten, som bibeholder den æstetiske kvalitet.

Kirkegårde skal gerne henligge så uforstyrret som muligt. Derfor tager vi naturligvis landskabsmæssige hensyn ved at sikre færrest mulige dage med byggerod samt menneskelige hensyn ved at minimere støjgener, når vi renoverer udskridninger og sammensynkninger i stendiger.Få mere information