GRØNNE TAGE

I udlandet har man længe haft fokus på de grønne tage, og i løbet af de seneste år år er 'græs på taget' også begyndt at vinde indpas i Danmark. Især har de seneste års voldsomme regnskyl og skybrud vist, at byerne har brug for grønne tage mere end nogensinde før, for at mindske afledningen af regnvand i kloaksystemerne. Foruden at være en miljørigtig og bæredygtig løsning, er de grønne tage også et æstetisk valg, der med flora og fauna giver diversitet og bringer naturen ind i byen.

EKSPERT I ANLÆGNING AF GRØNNE TAGE

Grønne tage er et fagområde, hvor Buus A/S har været med lige fra starten. Vi har oparbejdet en betydelig ekspertise på området, og har udført sedumtage i hele landet. Takket være nye innovative løsninger er det i dag muligt at etablere grønne tage med græs og stenurter, hvor helt op til 80% af regnvandet kan tilbageholdes.

Vores erfarne projektleder Silas Overgaard er formand på alle klimavenlige projekter med grønne tage, og deltager derudover på internationale kongresser og messer for at være helt opdateret på nye materialer og metoder inden for området. Hos Buus A/S er I derfor garanteret ekspertviden og specialiserede kompetence i både anlægning og vedligeholdelse af grønne tage.

SE VORES SPÆNDENDE PROJEKTER

REGNVANDSHÅNDTERING

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det særlig attraktivt, at håndtere regnvand, der hvor det falder, så afstrømningen ikke belaster vores i forvejen nedslidte afløbssystem. Et fladt grønt tag kan optage helt op til 80% af regnvandet årligt, hvilket både aflaster kloaksystemerne og mindsker risikoen for oversvømmelse af ejendomme og kælderetager.

TEMPERATURKONTROL

Grønne tage er særdeles effektive til temperaturregulering. I vinterhalvåret fungerer de grønne tage som isolering, der holder på varmen i bygningen. Om sommeren får solens stråler vandet i jorden til at fordampe, så taget ikke opvarmes. Herved reduceres den såkaldte ”urban heat island”, der er betegnelsen for den varme som oplagres og genereres, når asfalt og mursten erstatter et områdes naturlige vegetation.

URBAN DIVERSITET

Grønne tage giver byen en grøn profil, og danner grobund for smukke og arkitektonisk nyskabende byggerier. Tagbelægninger med stenurt har en lang levetid, og skaber et behageligt og varieret miljø for de mennesker, der bor og arbejder i byerne. Desuden udgøres de grønne tage af naturligt lydisolerende materiale, der virker støjdæmpende, hvilket kan være en attraktiv løsning i større byer.

Beregn prisen på dit nye grønne tag

Går I med tanker om begrønning af jeres tag og er nysgerrig på hvad prisen vil være?
Så kan I her få et hurtigt prisestimat på hvad prisen på et grønt tag vil være ved hjælp af vores online prisberegner.

Taget skal være forberedt til grønt tag og være jævnt og tæt. Vi anbefaler to lag tagpap.


kvm

Kontakt vores specialist i grønne tage, Silas Overgaard, for en uforpligtende snak og et konkret tilbud.

Her vises en beskrivelse af den sedum type du vælger.

SEDUM - EN VERDEN AF GRØN VARIATION

Hos Buus A/S tilbyder vi flere forskellige løsninger i forbindelse med sedum til tag.

ANLÆGNING AF SEDUMTAG

Uanset om det gælder større bygninger, helårsboliger, tilbygninger, sommerhuse eller garager og lign., så kan et sedumtag, både byggeteknisk og arkitektonisk, være en rigtig god løsning.

Sedum er det botaniske navn for den plantegruppe, der på dansk hedder stenurt. Stenurt er kendetegnet ved at være ekstremt tørketolerant og er derfor særdeles velegnet til de tynde opbygninger, der bruges til grønne tage. Et tag med stenurt kan udføres i flere forskellige plantesorter alt efter smag og behag.

Et sedumtag kan anlægges med præfabrikerede sedummåtter eller bakker, som giver et grønt og færdigt udseende med det samme. Den samlede højde på opbygningen af et sedumtag ligger typisk på 5-6 cm. Ønsker man et mere vildt udtryk kan opbygningshøjden hæves til 8-10 cm. Et sedumtag kræver et minimalt vedligehold. Vi anbefaler en omgang gødning i foråret og en let lugning.

Man kan også vælge at anlægge et grønt tag bestående af små sedumplanter i flere flotte farvevarianter, hvor man selv har indflydelse på hvilke sorter, der anlægges på sedumtaget og i hvilke former de plantes. Ved denne løsning udplantes der ca. 25 stk. små sedumplanter pr. m2, som efter ca. to vækstsæsoner er helt sammenvokset. Man skal desuden være opmærksom på, at sedumtagets udseende ændrer karakter alt efter årstid og mængden af nedbør.

 

STOR ERFARING MED SEDUM

Buus A/S har efterhånden oparbejdet en stor viden omkring etablering af velfungerende sedumtage. Vi fik vores første erfaring med sedumtag tilbage i 2004, og har i dag beplantet flere 100 grønne tage med sedum i hele landet. De løsninger, vi anvender på tagene, er derfor velafprøvede, kvalitetssikrede og varige løsninger, som vi kan stå inde for.

Hos Buus A/S tilbyder vi løsninger som skaber gode forhold for sedumplanterne og som sikrer optimale drænforhold. Vi opkvalificerer os løbende via konferencer, messer og uddannelser i ind- og udland, så vi hele tiden er på forkant med den nyeste udvikling inden for grønne tage.Få mere information