Logo Buus A/S
Vintertjeneste vagt
Buus & Bæredygtighed

Bæredygtighedsstrategi & Bæredygtighedsrapport

Vi udgiver vores første bæredygtighedsrapport

Inden udgangen af første halvdel af 2024 udgiver vi vores første bæredygtighedsstrategi og bæredygtighedsrapport for Buus A/S.  

For selvom vi som virksomhed endnu ikke er omfattet af rapporteringskravene i Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD), så ønsker vi at tage skridtet ud fra et frivillighedsprincip.  

Det gør vi, fordi vi vil være med til at fremme den grønne omstilling og udviklingen mod bæredygtige samfund fremadrettet. Det kræver naturligvis, at vi ikke alene tager medansvar for vores virksomheds påvirkning på miljøet såvel som på mennesker, men også at vi rapporterer og løbende justerer på vores virksomheds påvirkning.  

Som del af værdikæden i forhold til en række af de danske virksomheder, der pr. 1. januar 2024 er omfattet af direktivet, ønsker vi desuden, at vores rapportering skal være med til at understøtte deres udvikling og en udvikling i vores branche som sådan, hvor bæredygtighed kommer i fokus. 

EU-finansiering accelererer og kvalificerer bæredygtighedsrejsen

Buus A/S har fået tilsagn om EU-medfinansiering af rådgivningsaktiviteter i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedens bæredygtighedsrapportering. Medfinansieringen sker under programmet SMV:Grøn 2.0, der har som overordnet formål at støtte SMV’er, som ønsker udvikling og sparring indenfor grøn cirkulær omstilling og cirkulær økonomi.  

Buus A/S bæredygtighedsrapporteringen vil bl.a. omfatte analyser af Buus A/S’ påvirkning, risiko og muligheder bl.a. i forhold til arbejdet med cirkularitet samt en oversigt over vores ikke-finansielle nøgletal for miljø, sociale forhold og ledelse (ESG), et overblik over vores nuværende og kommende indsatser, mål og delmål samt arbejdet med certificering af virksomheden. 

Den første bæredygtighedsrapport inklusive klimaregnskab for Buus A/S udgives for seneste regnskabsår, som hermed fremadrettet fungerer som virksomhedens basisår. 

Buus A/S bæredygtighedsstrategi og bæredygtighedsrapport vil være tilgængelige på denne side senest 1. september 2024.  

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.