Facebook
Forside
Sitemap
Print
 

Miljø og genbrug


Som et naturligt led i vores organisation har vi nedsat et sikkerhedsudvalg som løbende arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Målet med sikkerhedsarbejdet er at sikre en arbejdsplads, der til stadighed er blandt de bedste indenfor personlig sikkerhed samt hensynstagen til miljøet.

 

Arbejdsmiljøet.

Såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø kortlægges hvert år i vores arbejdspladsvurdering (APV),  og der udarbejdes handlingsplan for det kommende år
Vores APV er et værktøj til at identificere og kortlægge arbejdsmiljøforhold som f.eks. fysiske-, ergonomiske-, kemiske-, biologiske forhold samt ulykkesrisici og andre ting, der kan påvirke arbejdsmiljøet, bl.a. sociale forhold.

 

Miljø og grønt regnskab.

Miljø omfatter de påvirkninger virksomheden har på det omkringliggende miljø. CO2 udledning. forbrug af råstoffer, udbringning af kemiske bekæmpelsesmidler mm.

Som et led i forbedring af miljøet udarbejdes hvert år et Grønt Regnskab, hvor forbrug af miljøbelastende midler registreres og der udarbejdes handleplan for nedbringning af forbruget.


Affaldshåndtering.
På vores lagerplads og værksted opstilles der flere affaldsøer, hvor brugervejledning for sortering monteres. På den måde gør alle en indsats for en effektiv sortering. Resultatet bliver blandt andet mindre affald, og bedre udnyttelse af de ting som kan genbruges. Ved at genbruge f.eks. plast, pap, papir osv. sparer man en masse energi og råstoffer, og skåner på den måde naturens ressourcer.


Ved at sortere vores affald passer vi bedre på naturen,

og giver vores efterkommere en bedre fremtid.Silkeborgvej 750B
8220 Brabrand
Tlf.: 86 26 02 22

buus@buus-ag.dk

Aktuelle Projekter
Etablering af grønne Skærme
Nyheder
Hjemmesiden forventes klar primo 2016.På firmaets Facebook side kan du følge mange af de spænde projekter vi arbejder på.Mangler du yderlig information eller referencer, er du velkommen til at kontakte os.